3 SUISSES is lid van Becommerce, de Belgische vereniging van bedrijven die actief zijn in e-commerce en verkoop op afstand, om uw tevredenheid te verzekeren en uw rechten als consument te beschermen.


De verwerking van uw persoonlijke gegevens door 3Suisses Belgium NV, verantwoordelijk voor de verwerking, is bestemd voor klantenbeheer, de strijd tegen fraude en inbreuken van de klanten, het beheer van geschillen, de risico-analyse van elke bestelling op basis van voorafgaande gedragingen van klanten en potentiële klanten, kredietbeheer, direct marketing, de handel in commerciële informatie en de bemiddelaarsdienst.

Nominatieve informatie

Het verstrekken van nominatieve informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht omdat deze informatie noodzakelijk is om bestellingen te verwerken en te leveren, en om facturen op te stellen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Indien deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling zonder meer afgewezen.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is over de verwerking van op de Site verzamelde nominatieve informatie een verklaring gedaan aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Gebruiker heeft recht van toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben.

3Suisses kan nominatieve informatie aan handelspartners meedelen. Hierdoor kan de Gebruiker handelsaanbiedingen van derden ontvangen. In dit verband wordt bepaald dat zijn adresgegevens aan handelspartners van 3Suisses, Uw gegevens kunnen aan onze partners, waaronder Bisnode Belgium NV (Researchdeef 65, 1070 Anderlecht), worden overgemaakt zodat zij of andere bedrijven (zoals commerciële partners, partners uit de liefdadigheidssector, uit de publieke sector of uit het verenigingsleven of belangen- en opiniegroepen) u gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen bezorgen, eventueel gebaseerd op uw marketing profiel, of uw gegevens kunnen gebruiken voor het uitvoeren van marktonderzoek. Uw gegevens kunnen eveneens gebruikt worden om gegevens reeds aanwezig in de database van deze bedrijven te valideren, te koppelen, aan te vullen of te verbeteren (meer informatie op www.bisnodeenu.be),mogen worden meegedeeld tenzij de Gebruiker zich uitdrukkelijk hiertegen verzet. Vanzelfsprekend behoudt de Gebruiker de mogelijkheid om dit gebruik van zijn nominatieve gegevens naderhand te weigeren door niet hiermee in te stemmen bij de inschrijving en/of bevestiging van zijn bestelling, of door dit achteraf te weigeren per post of per e-mail, of door zijn klantaccount te wijzigen.


De nominatieve gegevens die u aanbelangen kunnen doorgegeven worden voor direct marketing doeleinden aan de partners van de NV 3Suisses Belgium, tenzij u zich hiertegen verzet. U beschikt op elk moment over het recht van inzage en rechtzetting van uw gegevens en over het recht u gratis te verzetten tegen de verwerking en de communicatie ervan, en dit voor direct marketing doeleinden, conform de wet van 08/12/1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven ten opzichte van de verwerking van gegevens met persoonlijk karakter.

Om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren, kunnen bepaalde telefoongesprekken die u heeft met onze consulentes, worden opgenomen. Met uitzondering van de voorafgaande verzoeken m.b.t. een aanbod tot kredietopening, worden deze gegevens niet langer dan 1 maand na het opnemen bewaard.

Terug naar boven