Op www.3Suisses.be betaalt u zoals u het zelf wenst, want wij bieden u een ruime waaier van betalingswijzen aan. U kiest dus gewoon de betalingswijze die u het best schikt.
U kunt betalen met de Partner Card, de Visa kaart, de MasterCard, via overschrijving na 14 kalenderdagen.

Voor de houders van de Partner Card
In 1 keer contant zonder kosten:
U geniet van gratis uitstel van betaling tot 45 dagen! (de datum zal op uw rekeninguittreksel vermeld worden).
Of de mogelijkheid om in één of meerdere keren te betalen **:
U bent bevoorrecht :
- Tot 3,59€ besparing bij elke bestelling (u betaalt geen kosten meer voor betaling na ontvangst of onder rembours).


Met de Partner Card Mastercard
Om al uw shoppingwensen te financieren, hebben we nieuwe functies aan uw Partner Card toegevoegd... Een kaart met vele voordelen!
In 1 keer contant zonder kosten :
u kunt profiteren van gratis uitstel van betaling tot 45 dagen! (de datum zal op uw rekeningoverzicht genoteerd staan)
Of de mogelijkheid om in één of meerdere keren te betalen **:
U bent bevoorrecht :
- Tot 3,59€ besparing bij elke bestelling (u betaalt geen kosten meer voor betaling na ontvangst of onder rembours).
Een Mastercard die u overal kan gebruiken
Met de MasterCard beschikt u over een echte creditcard.
U kunt geld opnemen bij een bankautomaat, in de winkel of op internet betalen, zowel in België als in het buitenland.
U betaalt geen kosten aan de bankautomaat.
Opgelet ! Geld lenen kost ook geld. ?
Voor een eenmalige en onmiddellijke afname van € 600, bedraagt de eerste te betalen maandelijkse schijf € 33,69.
**Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door Cofidis en na ondertekening van uw contract. ?
De Partner Card wordt beheerd door onze financiële bemiddelaar COFIDIS, kredietgever, Chaussée de Lille 422A, 7501 Orcq.Voorbehouden aan de personen die in België wonen. De modaliteiten van de betaling in meerdere keren worden voorbehouden aan de personen die houder zijn van de "Partner Card Mastercard", een kredietopening met kaart. De modaliteiten van de betaling in meerdere keren zullen toegekend kunnen worden met inachtneming van het bedrag dat beschikbaar is bij de kredietopening. De modaliteiten van de betaling in meerdere keren zijn toepassingen van de kredietopening die het voorwerp zullen zijn van een afzonderlijke post van het rekeningoverzicht. Zij worden toegekend tegen de debetrentevoet vastgelegd in het contract van kredietopening. De maandelijkse aflossing zal in geen geval lager kunnen zijn dan 30 euro. Voorbeeld: Voor een kredietopening van € 1.000, bedraagt de minimale terug te betalen aflossing 1/18e van het nog uitstaande bedrag. Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) van kracht bij de kredietopening bedraagt 14,50%, inclusief de kaartkosten ten belope van 2,42% per jaar en de actuariële debetrentevoet van 11,81%. Geen niet-terugkerende kosten. De actuariële debetrentevoet is variabel. De kosten van het krediet hangen af van het toegekend kredietbedrag. Contract van onbepaalde duur. Debetrentevoet van kracht op 01/01/2013, voor wijziging vatbaar.


Met de VISA-kaart erkend door BCC of met de MasterCard
Via telefoon, internet of schriftelijk vermeldt u het nummer en de vervaldatum die op de voorkant van uw kaart vermeld staat, alsook de 3 laatste cijfers van het nummer die u op de keerzijde terugvindt.

Via overschrijving na 14 kalenderdagen
U betaalt niets bij de bestelling, niets bij de levering.
U past uw artikelen bij u thuis en betaalt pas 14 kalenderdagen na de ontvangst van uw pakje, via het overschrijvingsformulier op het nummer BE57 0018 3315 8035 dat bij uw pakje gevoegd zal worden.
Ons rekeningnummer is:
- IBAN : BE57 0018 3315 8035
- BIC : GEBABEBB

Voor deze service zal uw factuur met slechts 3,59€ (1) per bestelling verhoogd worden. De deelname in de verzendingskosten is enkel verschuldigd als u uw bestelling volledig of gedeeltelijk behoudt. Bij retour van uw volledige bestelling, is een deelname van minimum 4,99€ in de retourkosten verschuldigd.
Bij gelegenheid kan 3Suisses u een betalingsuitstel tot 2 maand voorstellen, zonder extra kosten, onder voorbehoud dat uw uitstaand bedrag niet hoger is dan 1500€.
Een voorschot van maximum 40% kan geëist worden op het moment van de bestelling, in welk geval het saldo op het einde van de termijn van 14 dagen dient betaald te worden.
(1)Prijs veranderlijk in de loop van het seizoen

In het geval u een betalingswijze gebruikt die niet voorzien is in onze servicepagina's zal uw bestelling geweigerd worden. 3Suisses betaalt u dan automatisch de gestorte som terug.

(1) Enkel geldig in België. In elk geval zal geen enkele betaling geëist worden vóór het einde van de 14 kalenderdagen (10 werkdagen). De bestelling wordt nagekomen onder voorbehoud van het recht van weigering door 3Suisses. Een bestelling kan meer bepaald niet worden nagekomen in geval van niet-vereffening van vorige aankopen. Na het bijhouden gedurende 14 kalenderdagen van de artikelen, wordt de verkoop als afgesloten en de factuur in het pakje als definitief aanvaard beschouwd. In geval van niet-betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen een intrest van 1,65% per maand voortbrengen. Deze worden vermeerderd met een boete van 15% met een minimum van 100€ waarbij eveneens de rappelkosten, en indien van toepassing, de kosten voor het opzoeken van het adres worden gevoegd. Bij incasso van een onbetaalde factuur, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten zijn forfaitair vastgelegd op een bedrag dat gelijk is aan 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van 75€.

(2) De bedragen die genieten van een betalingsuitstel worden onmiddellijk en van rechtswege invorderbaar in geval van een achterstallige betaling van 2 maanden voor elke andere aankoop.

(3) 3Suisses behoudt zich het recht voor om deze prijs in de loop van het seizoen te wijzigen.

(4) Betaling die bij gelegenheid wordt voorgesteld voor promotionele doeleinden, onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door 3Suisses. Voor deze dienst zal enkel de standaarddeelname van € 3,59 in de verwerkings- en behandelingskosten worden gevraagd. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zullen de voorwaarden van betaling via overschrijving na 14 kalenderdagen van toepassing zijn.

Terug naar boven